Sunday, January 28, 2007

Pon Veyil::പൊന്‍ വെയില്‍ മണിക്കച്ച

A sweet melody by Dakshinaamoorthy
from an old movie 'Nrithasaala'.
ഈ സിനിമ എന്റെ ബാല്യകാലത്ത് നാട്ടിലെ
ഓലക്കൊട്ടകയില്‍ വച്ച് കണ്ടതായി ഓര്‍ക്കുന്നു.

I have included the nice nadaswara
instrumental piece from original song.Song : Pon veyil manikkacha
ഗാനം : പൊന്‍ വെയില്‍ മണിക്കച്ച

Raagam : Sankaraabharanam
രാഗം : ശങ്കരാഭരണം

Movie : Nrithasaala
പടം : ന്ര്‌ത്തശാല

Music : Dakshinamoorthy
സംഗീതം : ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി

Lyrics : Sreekumaran Thampi
രചന : ശ്രീകുമാരന്‍ തമ്പി

Saturday, January 20, 2007

Kamas Songs - എഴുന്നേറ്റു നിന്നാലും!

മലയാളം കമാസ് പാട്ടുകളേ -- എഴുന്നേറ്റു നിന്നാലും! (does not have the same effect saying it in English as "Kamas Songs - please standup"!) മലയാളം സിനിമാഗാനങ്ങളില്‍ കമാസ് രാഗത്തില്‍ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തപ്പെട്ട ആദ്യ ഗാനമാണു മധുചന്ദ്രലേഖയിലെ ‘കുസുമ വദന മോഹസുന്ദരാ’.. ഈ രാഗത്തിനു ചേര്‍ന്ന നല്ലൊരു ഹാസ്യ ഗാനമാണിത്.. കമാസ് വളരെ പോപ്പുലര്‍ ആയ ഒരു രാഗമായതിനാല്‍ ഇതില്‍ മറ്റനേകം പാട്ടുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏനിക്ക് മറ്റൊന്നും കണ്ടു പിടിക്കാന്‍ പറ്റിയിട്ടില്ല. മൂന്നു പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് പാടുന്ന ഗാനമായതിനാല്‍ ഈ പാട്ടിന്റെ പല്ലവി മാത്രമേ ഞാന്‍ ഇവിടെ പാടുന്നുള്ളൂ. ഒറിജിനല്‍ ഗാനം ദ്ര്‌ശ്യമടക്കം യൂ-റ്റ്യൂബ് വഴി താഴെ കാണാം: 

 Song : kusuma vadana 
 ഗാനം : കുസുമ വദന മോഹസുന്ദരാ

Raagam : Kamaas 
രാഗം : കമാസ് 

Movie : Madhuchandralekha 
പടം : മധുചന്ദ്രലേഖ 

Music : M. Jayachandran 
 സംഗീതം : ഏം. ജയചന്ദ്രന്‍ 

 Enjoy the original song with visuals from youtube. Urvashi is hilarious! (10/jan/07: read on manorama online edition that Urvashi won yet another (5th?) Kerala state award for this movie!):

Friday, January 12, 2007

Neela Kurinjikal:നീലക്കുറിഞ്ഞികള്‍

This song is dedicated to the memory of
music director Raveendran, the music genius
who passed away in 2005. His songs were
definitely an influence on me in learning
carnatic music.


Click on the player below to listen:Song : Neela kurinjikal
ഗാനം : നീലക്കുറിഞ്ഞീകള്‍

Raagam : Desh
രാഗം : ദേശ്

Movie : Neelakadambu
പടം : നീലക്കടമ്പ്

Music : Raveendran
സംഗീതം : രവീന്ദ്രന്‍

Lyrics : K Jayakumar
രചന : കെ ജയകുമാര്‍

I could not find any karaoke for this song. And the song
sounded incomplete without the interluding instrumenetal
music. So I have done an experiment by cutting & pasting
recorded instrumental piece from the original song!

ഇത് ഒറിജിനല്‍ പാടിയതു ചിത്രയാണ്. കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത ഉപകരണ സംഗീതം
ആണുങ്ങളുടെ ശ്രുതിക്കു അത്ര യോജിച്ചതല്ല. ഈ കരയോകെ പരീക്ഷണം
കുളമായിട്ടില്ല എന്നു കരുതുന്നു!

Saturday, January 06, 2007

Bhaja Govindam::ഭജ ഗോവിന്ദം

A raagamaalika song from an old movie.
Excerpts from Sankara's Bhaja-Govindam.
The music yells Dakshinamoorthy, but
I am not 100% sure.

സിനിമ ഏതാണെന്ന് ക്ര് ത്യമായി അറിയില്ല.
“ശങ്കരാചാര്യര്‍” എന്ന പടമാണെന്നു തോന്നുന്നു.
ആറ് രാഗങ്ങളിലുള്ള രാഗമാലിക. മുഖാരി,
ഗൌളീപന്ത് എന്നിവ സിനിമാഗാനങ്ങളില്‍
ആപൂര്‍വമായേ ഉപയോഗിക്കറുള്ളൂ.


Click on the player below to listen:Song : Bhaja govindam
Language : Sanskrit
Raagam : RaagaMaalika

bhajagovindam :Chakravaakam
ഭജഗോവിന്ദം :ചക്രവാകം

Naaree sthana :Bihaag
നാരീ സ്തനഭര :ബിഹാഗ്

Nalinee dala :Syaama
നളിനീ ദലഗത :ശ്യാമ

Baalasthaaval :Gowlipanthu
ബാലസ്ഥാവല്‍ :ഗൌളീപന്ത്

Jasali mumtee :Mukhaari
ജസലീ മുംടീ :മുഖാരി

Punarapi jananam :SindhuBhairavi
പുനരപി ജനനം :സിന്ധുഭൈരവി

Movie : Sankaraachaaryar(?)
Music : Dakshinaamoorthy(?)
Lyrics : BhajaGovindam of Sankaraachaaryar


PS: I am mainly attracted to this song due to its
superb usage of rare raagas. Its really a challenge
to sing this raaga maalika. I *do not* endorse a
life only of prayers (okay in moderation) and
not having any fun! :)